محمد نصیری
بنیانگذار توسینسو ، هکر کلاه سفید ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و عاشق طبیعت

Swiss Cheese Infection چیست؟ روش پنیر سوییسی در آلودگی ویروسی

قبل از اینکه به سراغ تعریف این نوع تکنیک آلوده شدن فایل ها به ویروس برویم ، باید فلسفه نامگذاری این نوع آلودگی ویروسی را بدانیم . وقتی صحبت از پنیر سوییسی می شود شما کافیست کارتون تام و جری را به خاطر بیاورید ، تکه پنیری که همیشه سر آن دعواست ، شکل آن را به خاطر دارید ؟ بله پنیری بزرگ و دارای سوراخ های متعدد که حتی موش برخی اوقات درون آن می تواند مخفی شود ! خوب این شکل پنیر را به خاطر داشته باشید تا در ادامه متوجه شوید که چرا به این روش آلودگی پنیر سوییسی می گویند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

Switss Cheese Infection

در این نوع تکنیک آلوده سازی فایل ، کد اجرایی ویروس خودش را به درون فایل وارد می کند و قسمت های مختلف فایل را آلوده می کند. فرض کنید که فایل ما همان پنیر است و ویروس همان حفره های هوایی که درون پنیر ایجاد شده اند . ویروس در واقع فایل اصلی ما را خورده است ! کدهای اجرایی فایل سالم دیگر درون ویروس وجود دارند ، درست متوجه شدید ویروس فایل را می بلعد ، ویروس خودش را درون یک فایل تکثیر می کند و در قسمت های مختلف فایل از خودش یک نسخه کپی می کند . به محض اجرا شدن فایل اصلی ، ویروس در نقاط مختلف آن می تواند اجرا شده و ادامه فعالیت دهد .


محمد نصیری
محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو ، هکر کلاه سفید ، کارشناس امنیت اطلاعات و ارتباطات و عاشق طبیعت

محمد نصیری ، هکر کلاه سفید و کارشناس امنیت سایبری ، سابقه همکاری با بیش از 40 سازمان دولتی ، خصوصی ، نظامی و انتظامی در قالب مشاور ، مدرس و مدیر پروژه ، مدرس دوره های تخصصص شبکه ، امنیت ، هک و نفوذ ، در حال حاضر فقط به عنوان بازرس و ممیز امنیت اطلاعات فعالیت می کنم ، عاشق آموزش و تدریس هستم و به همین دلیل دوره های آموزشی که ضبط می کنم در دنیا بی نظیر هستند.

نظرات