علیرضا عابدینی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

هشدار گوگل در مورد وب سایت های نا امن

گوگل با استفاده از این سرویس، به شما خواهد گفت، وب سایتی که باز کرده اید، آیا یک سایت مزاحم است یا نه. گوگل وب سایت هایی را که سیاست های این شرکت را در حوزه های ، فیشینگ و موارد مشابه رعایت نکرده اند را بعنوان وب سایت های ناامن شناخته و هرگاه کاربر این وب سایت را باز کند ، از سمت گوگل برای کاربر تا موقعیکه داخل آن سایت هست، پیغامی در غالب هشدار ظاهر شده که این وب سایت ، یک سایت نا امن و بد نام است.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

البته همه این ترفندها که این مورد یک نمونه آن بود، تلاشی ست که از سمت سایت های معتبری چون گوگل انجام می شود که کاربران و دوستدارن خودشو در وضعیت امن و آرامش قرار دهند.

||http://tosinso.com/files/get/d7cb10bd-2896-441c-9cab-f8a781d543af||
!!! سرویس Safe Browsing گوگل
--
گوگل با استفاده از این سرویس، به شما خواهد گفت، وب سایتی که باز کرده اید، آیا یک سایت مزاحم است یا نه. گوگل وب سایت هایی را که سیاست های این شرکت را در حوزه های ، فیشینگ و موارد مشابه رعایت نکرده اند را بعنوان وب سایت های ناامن شناخته و هرگاه کاربر این وب سایت را باز کند ، از سمت گوگل برای کاربر تا موقعیکه داخل آن سایت هست، پیغامی در غالب هشدار ظاهر شده که این وب سایت ، یک سایت نا امن و بد نام است.
البته همه این ترفندها که این مورد یک نمونه آن بود، تلاشی ست که از سمت سایت های معتبری چون گوگل انجام می شود که کاربران و دوستدارن خودشو در وضعیت امن و آرامش قرار دهند.    
||http://tosinso.com/files/get/1c1ef249-0916-43c8-9cb3-f91f637af1d8||
البته وب سایت های بد نام هم بیکار نشستند و تا موقعیکه این هشدار در مورد آنها نمایش داده می شود سعی می کنند خلافی مرتکب نشوند و بعد از مدتی که گوگل برای خود در نظر دارد (30 روز ) که در ارتباط با بدنامی آنها هشدار دهد، مجدد فعالیت مضرانه خود را انجام دهند. 
در نهایت اینکه، کاربران بعد از ورود به یک وب سایت از امن یا نا امن بودن آن مطلع خواهند شد و این شاید یک راهی باشد برای کاربرانی که بی محابا وارد هر سایتی می شوند تا مطلع شوند ورود به سایت مربوطه یک ریسک امنیتی بهمراه دارد.
||http://tosinso.com/files/get/1c1ef249-0916-43c8-9cb3-f91f637af1d8||

مرجع : |Google Safe Browsing’ protects you::http://www.marvelic.co.th/en/news/360-%E2%80%98google-safe-browsing%E2%80%99-protects-you.html|!

نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع: ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

البته وب سایت های بد نام هم بیکار نشستند و تا موقعیکه این هشدار در مورد آنها نمایش داده می شود سعی می کنند خلافی مرتکب نشوند و بعد از مدتی که گوگل برای خود در نظر دارد (30 روز ) که در ارتباط با بدنامی آنها هشدار دهد، مجدد فعالیت مضرانه خود را انجام دهند.

در نهایت اینکه، کاربران بعد از ورود به یک وب سایت از امن یا نا امن بودن آن مطلع خواهند شد و این شاید یک راهی باشد برای کاربرانی که بی محابا وارد هر سایتی می شوند تا مطلع شوند ورود به سایت مربوطه یک ریسک امنیتی بهمراه دارد.

||http://tosinso.com/files/get/d7cb10bd-2896-441c-9cab-f8a781d543af||
!!! سرویس Safe Browsing گوگل
--
گوگل با استفاده از این سرویس، به شما خواهد گفت، وب سایتی که باز کرده اید، آیا یک سایت مزاحم است یا نه. گوگل وب سایت هایی را که سیاست های این شرکت را در حوزه های ، فیشینگ و موارد مشابه رعایت نکرده اند را بعنوان وب سایت های ناامن شناخته و هرگاه کاربر این وب سایت را باز کند ، از سمت گوگل برای کاربر تا موقعیکه داخل آن سایت هست، پیغامی در غالب هشدار ظاهر شده که این وب سایت ، یک سایت نا امن و بد نام است.
البته همه این ترفندها که این مورد یک نمونه آن بود، تلاشی ست که از سمت سایت های معتبری چون گوگل انجام می شود که کاربران و دوستدارن خودشو در وضعیت امن و آرامش قرار دهند.    
||http://tosinso.com/files/get/1c1ef249-0916-43c8-9cb3-f91f637af1d8||
البته وب سایت های بد نام هم بیکار نشستند و تا موقعیکه این هشدار در مورد آنها نمایش داده می شود سعی می کنند خلافی مرتکب نشوند و بعد از مدتی که گوگل برای خود در نظر دارد (30 روز ) که در ارتباط با بدنامی آنها هشدار دهد، مجدد فعالیت مضرانه خود را انجام دهند. 
در نهایت اینکه، کاربران بعد از ورود به یک وب سایت از امن یا نا امن بودن آن مطلع خواهند شد و این شاید یک راهی باشد برای کاربرانی که بی محابا وارد هر سایتی می شوند تا مطلع شوند ورود به سایت مربوطه یک ریسک امنیتی بهمراه دارد.
||http://tosinso.com/files/get/1c1ef249-0916-43c8-9cb3-f91f637af1d8||

مرجع : |Google Safe Browsing’ protects you::http://www.marvelic.co.th/en/news/360-%E2%80%98google-safe-browsing%E2%80%99-protects-you.html|!

نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع: ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

علیرضا عابدینی
علیرضا عابدینی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستم ، مدرس دوره های کامپیوتر ، مدیر فناوری اطلاعات و دارای گواهینامه های MCSA ، CCNA ، CEH و Network Plus و خوشحالم از اینکه می تونم دانشم رو در توسینسو به اشتراک بگذارم

نظرات