تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 39,110 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 35,200 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

آموزش استیگانوگرافی (Steganography) قسمت 1 : مبانی تئوری و عملی

آموزش استیگانوگرافی (Steganography) قسمت 1 : مبانی تئوری و عملی

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

1. استگانوگرافی یا استیگانوگرافی دانشی که برای پنهان کردن داده یا فایلی در فایل دیگر، بطوری که فقط افراد آگاه با ابزار لازم بتوانند به آن دست یابند.


TOSINSO

 

2. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی:

I. تعاریف، تاریخچه، انواع، الگوریتم ها و کاربرد استگانوگرافی

II. کاربرد عملی استگانوگرافی


مطلب توصیه شده

3. منابع:

1. Image_Steganography

2. Steganography_Online

3. What_Is_Steganography

4. A_Pure_Python_Steganography_Module


موفق و پیروز باشید

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
2 نظر