تا %60 تخفیف خرید با صدور مدرک برای 4 نفر فقط تا
00 00 00

با خرید یکجای این دوره 5 درصد تخفیف بیشتر بر روی خرید خود بگیرید. این تخفیف تنها شامل پرداخت های بانکی بوده و شامل پرداخت از روی شارژ حساب کاربری نمی باشد.

قیمت: 999,000 تومان

با 5% تخفیف مدرس: 949,050 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس: 899,100 تومان

مهم: برای خریدهای بالای 100 هزار تومان باید از رمز پویا استفاده کنید و امکان خرید با رمز ایستا وجود نخواهد داشت

دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 1 : Splunk چیست؟!

Splunk چیست؟!

اسپلانک (Splunk) نرم‌افزاری است برای ذخیره‌سازی، جست‌و‌جو، بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها. با استفاده از اسپلانک می‌توانیم با بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، الگوها و ارتباطات منطقی بین داده‌ها را پیدا کرده و با ارائه اطلاعات مفید و پیش‌بینی خطرات و ریسک‌ها، مشکلات موجود را برطرف کنیم و با کاهش هزینه‌ها، درآمد را افزایش دهیم. اسپلانک این قابلیت را برای ما فراهم کرده است تا از داده‌ها گزارش (Report) بگیریم، هشدار (Alarm) بسازیم و داده‌ها را به صورت فانتزی و گرافیکی، روی یک Table، چارت (Chart)، نقشه (Map) و یا داشبورد (Dashboard) نشان دهیم.

خلاصه‌ای از ویژگی‌های اسپلانک به شرح زیر می‌باشد:

  • SPL) Search Processing Language): به زبان جست‌و‌جو در اسپلانک SPL گفته می‌شود. با بیش از 140 دستور، سینتکس‌های این زبان براساس Unix Pipeline و SQL است.

SPL

  • گزارش (Report) در اسپلانک: گزارش در اسپلانک به نتایج ذخیره شده از یک عمل جست‌و‌جو می‌گویند که می‌تواند Eventها را به روش‌های گوناگون نشان دهد. گزارش‌ها می‌توانند بر اساس یک زمان از قبل تعیین شده در زمان معین اجرا شوند و در هر بار اجرا شدن نتایج جدید را به ما نشان دهند.

Reports_1

  • هشدار (Alert) در اسپلانک: از Alert برای نظارت (به صورت لحظه‌ای یا زمانی از قبل تعیین شده) Eventها و اجرا کردن یک عمل (Action) در صورت وقوع Event (برقرار بودن شرط) مورد نظر استفاده می‌شود. 

Alert

  • Visualization: با استفاده از Visualization می‌توانیم نتایج سرچ را به صورت فانتزی و گرافیکی بر روی چارت، نقشه، داشبورد و یا Table نشان دهیم. 

Visualization

  • داشبورد: با استفاده از داشبورد، نمودار‌ها، چارت‌ها و گزارش‌ها در قالب پنل‌های گوناگون با هم دیگر ترکیب می‌شوند تا اطلاعاتی جامع از داده‌ها را در قالب یک صفحه یا تصویر به کاربر نمایش دهد.

Dashbaords

  •  Appها و Add-onها در اسپلانک: Appها و Add-onها باعث گسترش عملکرد اجزاء اسپلانک می‌شود. Appها و Add-onها به صورت بسته‌ای از تنظیمات بر روی اسپلانک نصب می‌شوند و شما می‌توانید از طریق Splunkbase یا فروشگاه اسپلانک، App و Add-on مربوطه را دانلود کنید. از طریق قابلیتی که اسپلانک در اختیار کاربران قرار داده است می‌توانیم Appها و Add-onهای شخصی‌سازی شده (Customized) خودمان را بسازیم. 

SplunkBase

 

گزارش گارتنر در رابطه با محصولا برتر SEIM در سال 2020:

قسمتی از مطالبی که در دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) به آن اشاره شده است، به شرح زیر می‌باشد:

Introduction to Splunk •

Basics •
 Splunk Components   
 How Data Flows   
 Splunk Pipeline   
 Run basic searches   
 Splunk Directory Structure   
 Use autocomplete to help build a search   
 Set the time range of a search   
 Identify the contents of search results   
 Use the timeline   
 Work with events   
 Users and Roles   
 Control a search job   
 Save search results   
 Specify indexes in searches   
 Use autocomplete and syntax highlighting   
 Case sensitivity   
 Using the job inspector to view search performance   
 Splunk Configuration Files   
 License Management   

(Search Processing Language (SPL •
 The rex command   
The Transaction Command   
 The Top, Rare Command   
 The Rename Command   
 The Fields Command   
 The Dedup Command   
 The Sort Command   
 The Stats Commands   
 The eval commands   
 The iplocation command   
 The addtotals commands   
 Using the search and where commands to filter results   
 The filnull command   
 The mvexpand Command   

Creating Reports, Alert •
 Save a search as a report   
 Edit reports   
 Describe scheduled reports   
 Configure scheduled reports   
 Describe alerts   
 Create alerts   
 View fired alerts   

Visualization •
 Explore visualization types   
 The geostats command   
 Create Maps   
 Create and format charts and timecharts   
 The Table Command   

Creating and Using Macros •
 Describe macros   
 Create and use a basic macro   
 Add and use arguments with a macro   

Creating and Using Workflow Actions •

Creating and using lookups •
 Describe lookups   
 Create a lookup file and create a lookup definition   
 Configure an automatic lookup   

Datasets •
Pivot •
Creating Data Models •
 Describe the relationship between data models and pivot   
 Identify data model attributes   
 Create a data model   
 Use a data model in pivot   

Creating dashboards •
 Overview of Dashboards and Panels   
 Create a dashboard   
 Add a report to a dashboard   
 Edit a dashboard   
 Dashboard Inputs   
  Time Range Picker   
  Text Box   
  Submit Button   
  Drop Down   
  DrillDown   

Bucket LifeCycle •
 Bucket LifeCycle Overview   
 Hot Bucket   
 Warm Bucket   
 Cold Bucket   
 Frozen Path   
 Thawed Path   
 Thawed Process   

Creating and Managing Fields •
 Regex   
 Perform regex field extractions using the Field Extractor (FX)   
 Perform delimiter field extractions using the FX   

Splunk Indexes •
 Describe index structure   
 List types of index buckets   
 Create new indexes   
 Monitor indexes with Monitoring Console   

Forwarders •
 Universal Forwarder Overview   
 Universal Forwarder Installation   
 Universal Forwarder Options   
 Heavy Forwarder Overview   
 Heavy Forwarder Installation   
 Heavy Forwarder Options   
 Forwarder Load Balancing   

Clustering •
 Splunk cluster overview   
 License Master   
 Splunk single-site indexer cluster configuration   
 Master app bundles   
 Indexer Clustering and Peer Nodes   
 Indexer discovery   
 Splunk search head cluster overview   
 Search head cluster configuration   
 Search head cluster deployer   
Distributed Search   

Splunk Apps •
 Describe Splunk apps and add-ons   
 Install an app on a Splunk instance   
 Creating Apps   
  Manage apps and addons   
  Configure app properties   
  Create app navigation   
  Change app Logo   

عنوان
1 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 1 : Splunk چیست؟! 5′:40″ رایگان
2 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 2 : پیشنیازهای نصب 4′:18″ رایگان
3 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 3 : اجزای Splunk 12′:6″ رایگان
4 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 4 : Pipeline در Splunk 8′:28″ 20,000
5 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 5 : Indexer و Indexing 8′:35″ 20,000
6 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 6 : انواع Deployment 14′:43″ 20,000
7 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 7 : لایسنس در Splunk 11′:52″ رایگان
8 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 8 : آموزش نصب Splunk 10′:41″ 25,000
9 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 9 : تنظیمات اولیه 13′:33″ 20,000
10 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 10 : ساختار Splunk 16′:57″ 20,000
11 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 11 : Appها و Add-onها 14′:17″ 20,000
12 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 12 : برآورد فضای ذخیره 3′:2″ رایگان
13 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 13 : ارسال داده Syslog 11′:17″ 20,000
14 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 14 : Forward در ویندوز 20,000
15 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 15 : Forward در لینوکس 5′:39″ رایگان
16 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 16 : روش‌های دریافت Log 14′:6″ 29,000
17 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 17 : جستجوی مقدماتی 1 23′:38″ 29,000
18 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 18 : جستجوی مقدماتی 2 10′:12″ 23,000
19 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 19 : جستجوی پیشرفته 1 6′:36″ رایگان
20 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 20 : جستجوی پیشرفته 2 19′:47″ 29,000
21 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 21 : جستجوی پیشرفته 3 14′:6″ 25,000
22 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 22 : Field Extraction 24′:14″ 39,000
23 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 23 : Reports and Alerts 12′:41″ 20,000
24 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 24 : WorkFlow Action 7′:42″ 20,000
25 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 25 : EventType 10′:49″ 20,000
26 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 26 : Macro 4′:41″ رایگان
27 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 27 : Tags in Splunk 6′:15″ رایگان
28 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 28 : Lookup Table بخش 1 15′:1″ 25,000
29 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 29 : Lookup Table بخش 2 8′:41″ 25,000
30 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 30 : Calculated Fields 5′:21″ رایگان
31 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 31 : Field Aliases 9′:1″ رایگان
32 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 32 : Transaction 12′:47″ 20,000
33 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 33 : Visualizations 1 4′:53″ رایگان
34 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 34 : Visualizations 2 26′:45″ 29,000
35 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 35 : Dataset 8′:34″ 20,000
36 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 36 : Pivot 6′:16″ 20,000
37 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 37 : Data Model 12′:26″ 29,000
38 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 38 : ساخت داشبورد 12′:13″ 25,000
39 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 39 : داشبورد پیشرفته 16′:53″ 29,000
40 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 40 : Bucket Lifecycle 1 20′:44″ 29,000
41 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 41 : Bucket Lifecycle 2 11′:10″ 25,000
42 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 42 : License Master 12′:42″ رایگان
43 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 43 : Heavy Forwarder 20′:35″ 29,000
44 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 44 : Route Data 32′:27″ 39,000
45 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 45 : Filter Data 12′:41″ 29,000
46 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 46 : Indexer Clustering 21′:18″ 29,000
47 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 47 : Indexer Discovery 6′:13″ رایگان
48 دوره آموزشی Splunk کاربردی قسمت 48 : Search Head Cluster 19′:15″ 29,000
49 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 49 : Distributed Search 10′:19″ 29,000
50 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 50 : سرور Deploy بخش 1 10′:42″ 25,000
51 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 51 : سرور Deploy بخش 2 19′:8″ 35,000
52 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 52 : کنسول مانیتورینگ 10′:49″ رایگان
53 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 53 : مدیریت دسترسی 30′:46″ رایگان
54 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 54 : ساخت App اسپلانک 1 7′:38″ 20,000
55 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 55 : ساخت App اسپلانک 2 6′:17″ 20,000
56 دوره آموزشی اسپلانک (Splunk) کاربردی قسمت 56 : ساخت App اسپلانک 3 6′:50″ 20,000
زمان و قیمت کل 11:34′:20″ 999,000
6 نظر
amirsajadmaleki

سلام با تشکر از زحمات شما

چی شد در عرض یک روز قیمت ۲۰۰ هزار تومن افزایش دادید.این کار درستی نیست.در ضمن قیمت شما نسبت به دورهای دیگه خیلی بالا هست.

 

محمد میراسدالهی

با سلام و احترام.

قیمت این دوره افزایش پیدا نکرد. تخفیف 30درصدی بر روی این دوره وجود داشت که بعد از مدتی به صورت خودکار برداشته شد. درحال حاضر 10درصد بر روی این دوره تخفیف وجود دارد.

مباحثی که در این دوره گفته شده بسیار کامل و جامع هست و تلفیقی از چندین دوره اسپلانک هست. در نتیجه قیمتی که برای این دوره گذاشته شده هم بر همین اساس محاسبه شده است.

جدا از اینکه مطالب گفته شده در این دوره بسیار کامل و جامع هست و در جایی تدریس نمی‌شود و اگر هم تدریس شود بسیار محدود و انگشت شمار هست، هزینه پرداختی برای این دوره هم بسیار بسیار کمتر از آموزشگاه‌ها و سایت‌های دیگر می‌باشد.

شما فقط کافیه سرفصل‌ها و قیمتی که برای این دوره قرار داده شده را با آموزشگاه‌ها و سایت‌های دیگر مقایسه کنید.

با تشکر از شما.

amirsajadmaleki

ایا در قسمتهای بعدی اموزش اضافه کردن دستگاه های مختلف یا سیستم عامل برای ارسال لاگ به اسپلانک اموزش داده شده؟

 

محمد میراسدالهی

از قسمت 13 تا 16، انواع روش‌های ارسال و دریافت لاگ در اسپلانک رو توضیح دادم.

MR ShayGan

سلام و سپاس فراوان بابت محیاکردن این دوره جدید

مهندس با توجه به این هزینه بالا و یقین شما به کامل و جامع بودن این دوره، پیشنهاد میکنم همچون آقای مهندس نصیری در دورهVCP  این شرط رو اضافه کنید که درصورت عدم رضایت حداقل 50% هزینه بازپس داده میشود.
جسارتا چون سابقه تدریسی از شما در سایت نیست..!!!
و لازم بذکر است که در اموزشگاه دوره جامع 60ساعت میباشد!

در امان خدا
یاعلی

محمد میراسدالهی

با سلام و احترام.

مطمئنا اطلاع دارید هزینه‌ای که برای این دوره لحاظ شده است بسیار کمتر از آموزشگا‌ه‌های دیگر است در نتیجه هزینه این دوره اصلا زیاد نیست.

بنده درحال حاظر 16 قسمت از این دوره رو رایگان کردم که با نحوه تدریس بنده و مطالبی که در دوره مورد نظر تدریس میکنم آشنا بشید و همچنین 3دقیقه ابتدایی هر قسمت هم رایگان هست. پس بهترین روشی که میتونید با نحوه تدریس بنده آشنا بشید نگاه کردن دوره‌های رایگان هست. بقیه دوره‌های غیر رایگان هم به همین صورت هست.

هیچ وقت تعداد ساعت آموزشی نشون دهنده کیفیت و حجم مطالبی که در دوره گفته میشه نیست. اما، جدا از هزینه کلاس حضوری و هزینه‌های جانبی کلاس (رفت و آمد و ...)، 60ساعت آموزشی که در نظر گرفته شده به هیچ عنوان مفید نیست و زمان مفید کلاس که استاد مربوطه مطالب رو به دانشجو آموزش میده در بهترین حالت زیر 10 ساعت هست. بنده سعی کردم با Edit کردن هر قسمت و حذف زمان‌های غیر مفید (مدت زمان نصب و Load شدن صفحه و ... )، کیفیت این دوره رو بالا ببرم.

با تشکر.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر