تا %60 درصد تخفیف برای تنها 2 نفر با کد G914UG2S + صدور گواهینامه فقط تا
000000

دوره آموزشی Splunk قسمت 06- معماری پیکربندی در کسب و کارهای خرد

دوره آموزشی Splunk قسمت 06- معماری پیکربندی در کسب و کارهای خرد

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

* در صورت تمایل به آشنایی با Splunk Enterprise مقاله های سایر قسمت ها را نیز مطالعه نمایید *

لطفا به منظور مقایسه راه اندازی اسپلانک در ابعاد مختلف، مقاله های راه اندازی اسپلانک در ابعاد Medium-Size و راه اندازی اسپلانک در ابعاد Large-Size را نیز مطالعه نمایید.

توصیه می شود به منظور یادگیری بهتر راه اندازی اسپلانک در ابعاد مختلف مقاله " آشنایی با File Configurationها " را مطالعه نمایید.

راه اندازی اسپلانک در ابعاد Small-Size

در ابعاد خرد با توجه به جنس رخدادهای تبادل شده در شبکه، تحلیلگران این امکان را دارند شبکه اسپلانکی خود را با بهره بردن از سایر یک Instance بصورت Standalone و یا دو Insatnce کامل اسلانکی برای Search Head و Indexer و یک Agent اسپلانکی با نقش Forwarder راه اندازی کنند. در ادامه مراحل راه اندازی این شبکه اسپلانکی ارائه می شود:

  1. نصب یک Instance کامل از Splunk Enterprise به صورت Standalone و نصب و راه اندازی نقش های Search Head، Indexer، Forwarder و همچنین License Server
  2. ارسال داده های Sample به کمک Newtork Securty Appliances از قبیل فایروال Fortigate و فایروال لایه Application یا همان WAF به نام Fortiweb به سمت Splunk Enterprise

هدف از این بخش بررسی منابع زیرساخت های کوچک و سپس نصب اسپلانک در این ابعاد با حداقل منابع و حداکثر بهره وری می باشد.

برای این بخش سناریوی زیر به منظور پیاده سازی در نظر گرفته شده است که در نهایت به منظور صحت نصب، از دو فایروال تحت شبکه Fortigate و تحت وب Fortiweb اقدام به ارسال رخدادها به سمت اسپلانک خواهیم کرد.

ویژگی های مورد بحث در این بخش عبارتند از License Master, Search Head, Indexer و همچنین Forwarder

عنوان
1 دوره آموزشی Splunk قسمت 01- معرفی Splunk 45′:23″ رایگان
2 دوره آموزشی Splunk قسمت 02- معرفی انواع محصولات و راه حل ها 20′:16″ 20,000
3 دوره آموزشی Splunk قسمت 03- معرفی انواع Instanceها 37′:18″ 30,000
4 دوره آموزشی Splunk قسمت 04- معرفی گواهینامه ها و قوانین Licensing 24′:47″ 20,000
5 دوره آموزشی Splunk قسمت 05- معماری پیاده سازی در ابعاد مختلف 52′:10″ 30,000
6 دوره آموزشی Splunk قسمت 06- معماری پیکربندی در کسب و کارهای خرد 44′:49″ 30,000
7 دوره آموزشی Splunk قسمت 07- معرفی انواع File Configurationها 1:3′:18″ 30,000
8 دوره آموزشی Splunk قسمت 08-پیکربندی در کسب و کارهای متوسط بخش اول 57′:13″ 50,000
9 دوره آموزشی Splunk قسمت 09-پیکربندی در کسب و کارهای متوسط بخش دوم 1:13′:24″ 50,000
10 دوره آموزشی Splunk قسمت 10- معماری پیکربندی در کسب و کارهای کلان 1:8′:9″ 50,000
11 دوره آموزشی Splunk قسمت 11- Forwardersو Deployment Server بخش اول 37′:52″ 50,000
12 دوره آموزشی Splunk قسمت 12- Forwardersو Deployment Server بخش دوم 51′:13″ 40,000
13 دوره آموزشی Splunk قسمت 13-پیکربندیDistributed Monitoring Console 41′:47″ 40,000
14 دوره آموزشی Splunk قسمت 14- زبان جستجوی رخدادهای اسپلانک بخش اول 36′:40″ 30,000
15 دوره آموزشی Splunk قسمت 15- زبان جستجوی رخدادهای اسپلانک بخش دوم 48′:55″ 30,000
16 دوره آموزشی Splunk قسمت 16- زبان جستجوی رخدادهای اسپلانک بخش سوم 42′:30″ 30,000
17 دوره آموزشی Splunk قسمت 17- پیکربندی Reports, Alarms, Dashboards 1:10′:26″ رایگان
18 دوره آموزشی Splunk قسمت 18- پیکربندی Apps, Adds-on, Datasets 44′:36″ 30,000
19 دوره آموزشی Splunk قسمت 19- مدیریت کاربران و نقش ها 31′:5″ 20,000
زمان و قیمت کل 14:51′:51″ 580,000
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر