تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

دوره آموزشی سکیوریتی پلاس (+Security) قسمت 7 : حملات اپلیکیشن ها

دوره آموزشی سکیوریتی پلاس (+Security) قسمت 7 : حملات اپلیکیشن ها

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در قسمت هفتم از دوره آموزشی سکیوریتی پلاس شرکت CompTIA به قسمت حملات Application ها و سرویس ها می رسیم ، در این ویدیو ما به بررسی انواع حملات Application ای و سرویسی می پردازیم و شما دیگر با مفاهیم زیر به خوبی آشنا می شوید ، مهمترین مواردی که در این ویدیو به شما آموزش داده می شود به شرح زیر هستند : 

 1. حمله DoS چیست؟
 2. حمله DDoS چیست؟
 3. حمله MITM چیست و چند نوع دارد؟
 4. حمله سرریز بافر یا Buffer Overflow چیست؟
 5. SQL Injection چیست؟
 6. Command Injection چیست؟
 7. Directory Traversal چیست؟
 8. XML Injection چیست؟
 9. XPath Injection چیست؟
 10. LDAP Injection چیست؟
 11. Cross Site Scripting چیست؟
 12. XSS Injection چیست؟
 13. Privilege Escalation چیست؟
 14. ARP Poisoning چیست؟
 15. ARP Spoofing چیست؟
 16. MAC Spoofing چیست؟
 17. IP Spoofing چیست؟
 18. حمله Amplification چیست؟
 19. DNS Poisoning چیست؟
 20. Man In The Browser چیست؟
 21. حمله روز صفر یا Zero Day Exploit چیست؟
 22. Replay Attack چیست؟
 23. Pass The Hash چیست؟
 24. Domain Hijacking چیست؟
 25. بررسی کلی مفاهیم Shimming و Refactoring

 

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
7 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند