درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من

به انجمن های پاسخ گویی توسینسو خوش آمدید

اینجا می تونی هر سوالی بپرسی و کارشناس های مربوطه تو اولین فرصت کمکت می کنن

نقض محرمانگی داده در حال تبادل می تواند منجر به نقض محرمانگی سرور شود؟
نویسنده متن پست
1397/03/29 10:50:12 پاسخ به این پست
author
<p>

</p>
1397/03/29 10:50:23 پاسخ به این پست
author
نقض محرمانگی داده در حال تبادل می تواند منجر به نقض محرمانگی سرور شود؟

برای ارسال پست ابتدا به سایت وارد شوید

arrow